image image
image image image image image image image image image image image image image image

Predavanje S.N. Lazareva: "Suština sistema 1." (DVD)

Neke od tema iz predavanja:

Šta je duša? Šta je svest? Šta su osećanja? Šta je sudbina?Šta je univerzalni algoritam Vasione? U čemu je suština tog algoritma?

Kako izgleda čovekovo biopolje?

Šta je san?

Odakle se pojavljuje bolest? Kako je prevazići?

Šta je nasleđe?

Da li postoji porodična karma? Koliko je jaka povezanost između rođaka?

Koje su sličnosti i razlike u konceptima kao što su karma i greh?

Kakvo je značenje obrezanja?

Kako su uzajamno povezani svest i podsvest?

Kako voleti sebe?

U čemu je suština fenomena vidovitosti?1910