image image
image image image image image image image image image image image image image image

Predavanje S.N. Lazareva "Suština sistema 2"

Neke od tema iz predavanja:

Koji su uzroci najveće krize savremene civilizacije?

Pod kojim okolnostima se završava razvoj?

Zašto bolest ne treba prihvatati kao zlo?

Kako se dobro može pretvoriti u zlo?

Šta je podsvesna agresija, šta je u njenoj osnovi i kako je prevazići?

Na koji način funkcioniše sistem samoregulacije polja?

Od kakve je važnosti jednostavno razumevanje zakona postojanja?

Kakva osoba može da prevaziđe bolest?

Čime se lečenje duše razlikuje od lečenja tela?

Od čega započinje proces promene samog sebe?2033