image image
image image image image image image image image image image image image image image

​Sergej Nikolajevič Lazarev

Fotografija:
​Sergej Nikolajevič Lazarev
Sfera interesovanja S.N Lazareva je povezana sa unutrašnjim stanjem duše, čovekovim zdravljem i sudbinom, religiozno-moralnim stanjem čovečanstva i perspektivama njegovog postojanja u savremenom svetu. U toj oblasti, autor je empirijski otkrio niz uzastopnih zakona koji su mu omogućili da kreira koherentni sistem filozofskog pogleda na svet. Ovaj sistem je jedinstven, naročito jer pruža mogućnost da se orijentišemo, kako u svetu koji nas okružuje, tako i u konkretnim životnim situacijama, s obzirom da pruža odgovor na pitanja - ko smo, odakle smo i kuda idemo.

Sergej Nikolajevič Lazarev

Sergej Nikolajevič Lazarev je ruski filozof, istraživač zakona duhovnog razvoja i njihovog uticaja na zdravlje i sudbinu.

Biografija

Sergej Nikolajevič Lazarev je rođen 4. septembra 1952. godine, u ruskom gradu Ejsk. Završio je državni pedagoški fakultet A. I. Gercena. Paralelno, prošao je jedanaestomesečni trening na državnom Univerzitetu u Sant Peterburgu i dobio zvanje "psihologa-praktičara"

Aktivnosti

Sergej Lazarev je od početka 80-tih godina započeo istraživanja informacionih i čovekovih energetskih polja. Od 1993. godine, sprovodi seminare, prezentacije i predavanja u Moskvi, Sankt Peterburgu i drugim ruskim gradovima, kao i u Nemačkoj, Izraelu, Poljskoj, Češkoj i Ukrajini.

Od početka 1990-ih godina, S.N Lazarev je objavio 12 knjiga iz edicije "Dijagnostika karme", 7 knjiga iz edicije "Čovek budućnosti" i 7 knjiga iz edicije "Iskustvo preživljavanja." Do danas je objavljeno 27 njegovih knjiga, koje su prevedene na španski, francuski, engleski, nemački, poljski, češki, rumunski, bugarski, turski, mađarski, grčki, srpski i litvanski jezik. Takođe, na raspolaganju su video i audio snimci sa predavanja i seminara.

Istraživanja

Sfera interesovanja S.N Lazareva je povezana sa unutrašnjim stanjem duše, čovekovim zdravljem i sudbinom, religiozno-moralnim stanjem čovečanstva i perspektivama njegovog postojanja u savremenom svetu. U toj oblasti, autor je empirijski otkrio niz uzastopnih zakona koji su mu omogućili da kreira koherentni sistem filozofskog pogleda na svet. Ovaj sistem je jedinstven, naročito jer pruža mogućnost da se orijentišemo, kako u svetu koji nas okružuje, tako i u konkretnim životnim situacijama, s obzirom da pruža odgovor na pitanja - ko smo, odakle smo i kuda idemo.


    

  Početna istraživanja

Istraživanja o informaciono-energetskim poljima, S.N Lazarev je započeo 1980-1981. godine, a krajem 80-ih godina je započeo profesionalnu praksu isceliteljstva. Ovladavši metodom distancione dijagnostike u laboratoriji Vadima Poljakova (Sankt-Peterburg), S.N Lazarev je otkrio u sebi dar iščitavanja u čovekovom polju informacija o njegovom zdravlju, ne samo kada je reč o trenutnom stanju, već i u prošlosti i budućnosti. Na taj način, S.N Lazarev je došao do zaključka da se bolest razvija dugi niz godina i predstavlja posledicu čovekove interakcije sa određenim događajima u njegovom životu. Posmatrajući bolest kao posledicu, započeo je traženje uzroka.

Na početku svoje isceliteljske prakse, S.N. Lazarev je radio sa energetskim poljima koje emituje čovekovo telo. Odnosno, polje je sekundarno u odnosu na telo: telo je uzrok, a polje je - posledica. Međutim, u svom istraživačkom radu, S.N. Lazarev je razvijao hipotezu o postojanju druge vrste polja – primarnog u odnosu na telo i njegove organe. Došavši do zaključka da se sve informacije o prirodi, sudbini, prošlosti i budućnosti čoveka, pa čak i njegovim prethodnim inkarnacijama čuvaju u njegovom individualnom polju, S.N. Lazarev je tražio način kako da pristupi toj tajanstvenoj riznici informacija.


Istraživanja primarnog informaciono-energetskog čovekovog polja

U proleće 1990. godine, nakon nekoliko godina napornog rada na dijagnostici, u lečenju pacijenata i sprovođenju različitih eksperimenata – S.N. Lazarev je prvi put uočio primarno informaciono-energetsko polje čoveka. Postalo je jasno sledeće: dok zgusnuti površinski slojevi individualnog čovekovog polja zavise od tela i podređeni su mu, ti, dubinski, suptilni slojevi polja - naprotiv, upravljaju telom. Više od toga, ispostavilo se da ove strukture određuju ne samo zdravlje, već i karakter, sudbinu i čovekovu budućnost.

  


Šta su informaciono-energetska polja?

Priroda onoga što nazivamo svešću, osećanjima i emocijama je - polje. Ovde na snagu stupa dijalektika: postoje slojevi svesti i osećanja, koji zavise od tela. I obrnuto - postoje oni nivoi svesti osećanja i emocija (nesvesni) koje upravljaju telom, zdravljem i sudbinom čoveka, a samim tim i njegovom budućnošću. S.N Lazarev ih naziva ultradubinskim emocijama. Deformacija ultradubinskih emocija, kao i agresivnih - mržnje, ljutnje ili uninija - mogu dovesti do bolesti i životnih udaraca, mogu uništiti čovekovu budućnost. Na taj način se ispostavlja da se u osnovi bolesti i nesreća nalaze upravo te ultradubinske emocije i osećanja, odnosno, da je duša je primarna u odnosu na um i telo.

Zatim se dogodilo još jedno otkriće: lečeći decu koja su obolela od najrazličitijih bolesti, S.N. Lazarev je ustanovio da su deformacije u detetovom polju zapravo deformacije koje su detetu prešle iz polja majke. Došao je do zaključka da se ultradubinske emocije mogu prenositi naslednim putem, da osećanja majke utiču na karakter i sudbinu deteta. Uglavnom, agresivna osećanja majke pre začeća ili tokom trudnoće dovode do najrazličitijih bolesti kod deteta. Ako je majka radila na tome da promeni odnos prema prošlosti, - i kod deteta je dolazilo do promene karaktera, bolesti su prolazile i menjala mu se sudbina.

Vodeći stotine i hiljade pacijenata, S.N. Lazarev je uočio da svi ljudi nisu svesni svojih mnogobrojnih emocija, dok ih on istovremeno jasno vidi. Vremenom je došao do zaključka da ona osećanja, kojih čovek nije svestan, nastaju u njegovoj podsvesti, odnosno da se osnovne emocije koje upravljaju zdravljem, karakterom i čovekovom sudbinom nalaze u podsvesti. Međutim, one u podsvesti, kako se ispostavilo, ne zastarevaju: svest zaboravlja, a podsvest precizno pamti sva naša osećanja, i pritom, ne samo od trenutka našeg rođenja, već i tokom trudnoće, pa čak i iz prošlih života.


Istraživanja o čovekovoj duši i religiji

Ako je naša svest povezana sa sadašnjošću, tada je prošlost stvorila našu podsvest i povezana je s budućnošću. Naša osećanja su višeslojna, a ona, najsuptilnija, reaguju na buduće događaje i utiču na njih. Odnosno, svaka osoba reaguje na budućnost i način na koji to čini, određuje šta će se s njom dogoditi u budućnosti. "U tom trenutku sam shvatio, – rekao je S.N Lazarev – odlomak iz Starog zaveta: "Zao čovek nema budućnosti, svetiljka opakih gasi se". Shvatio sam zašto je ljudima potrebna religija i da je jedan od najboljih lekova pridržavanje zapovesti i ljubav u duši. U mojim istraživanjima, nauka se povezala sa religijom. Video sam kako vera u Boga, moralno ponašanje i ljubav u duši mogu da izleče od najtežih bolesti. Čistoća duše određuje zdravlje i čovekovu sudbinu. Jednostavno rečeno: onakva. kakva nam je duša, takva će nam biti i budućnost."

Ali i na nivou duše, otkrivena je protivrečnost. S.N Lazarev je uočio da, na primer, ljubav prema drugoj osobi i snažna vezanost za nju mogu da unište zdravlje, pa čak i sudbinu onoga kome se upućuju i da ljubav koja se pretvara u strast i vezanost počinje da ubija. Pojavio se ozbiljan, i čini se, potpuno nerešiv problem. Shvatanje je usledilo nakon stotine i hiljade susreta s pacijentima i različitih slučajeva. Pokazalo se da je rešenje u ispravnom redosledu prioriteta – ako se na prvo mesto stavi ljubav prema Bogu, tada se ljubav prema drugoj osobi neće pretvoriti u strast ili vezanost, i neće ubijati.

Na taj način se ispostavilo da je jedan od najboljih lekova za dušu, duh i telo – jasan raspored prioriteta i ispravan pogled na svet, zasnovan na razumevanju zakona Vasione. S.N. Lazarev je više puta uočio kako je u procesu razjašnjavanja ovih zakona, u razgovoru s pacijentima u kojima je prema njima pokazao razumevanje, kod pacijenata dolazilo do ispravljanja energetskih struktura, a osim toga, na suptilnom planu i - sudbine i zdravlja. Nakon određenog vremena, unutrašnja čistoća se pretvarala u spoljašnju – neizlečive bolesti su prolazile, menjao se karakter, harmonizovala se porodica, deca su ozdravljala. Dakle, razumevanje leči, razumevanje menja čoveka...Ali najvažnije razumevanje se svodi na razumevanje onoga šta je smisao smisao života, a to je – osnaženje ljubavi u duši. Suština svake religije je u jačanju jedinstva s Bogom.

 

 

U poslednje vreme, S.N. Lazarev je došao do zaključka da uzroci uništenja naše civilizacije ne leže u politici i ekonomiji, bolestima, ekologiji i prirodnim katastrofama. Pogrešan način razmišljanja, iskrivljen sistem vrednosti, gubitak ljubavi i morala - istinski su uzroci ppribližavajućeg uništenja savremene civilizacije.. Materijalistički svet, koji je zaboravio na to da je duša primarna, teži samo telesnom spasenju na uštrb svega ostalog. S.N Lazarev je svojim mnogobrojnim aktivnostima pokazao da teži doprinošenju promeni načina životnog stava kod ljudi, što je neophodan uslov za spasenje čitavog čovečanstva.


Zahvalnost

Tokom više od 20 godina posvećenosti istraživanjima, S.N. Lazarev je dobio ogroman broj pisama zahvalnosti od ljudi, koji su pomoću njegovih istraživanja uspeli ne samo da pronađu izlaz iz teških situacija i reše svoje probleme, već i da nauče kako da se neprestano lično razvijaju da bi dostigli sreću i harmoniju.

Sa nekim od čitalačkih odziva,, možete se upoznati u ovom odeljku.


Godine 2002. S.N. Lazarevu je dodeljena nagrada za umetnost "Petropolj" za ediciju knjiga "Dijagnostika karme" i uručena statua Svete Ksenije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


0
13.02.2016