image image
image image image image image image image image image image image image image image

Kako zaštititi i ojačati ljubav?

Kada sam počeo ozbiljno da se bavim isceliteljstvom, video sam koliko je opasno ubijati ljubav u duši. Najvažnije je: ne ubijati ljubav, ne odricati je se, ne diskreditovati je, ne stavljati je u zavisnost od bilo čega, ne kontrolisati je.

Kada je ljubav živa, tada se pitanje postavlja na drugi način: kako je zaštititi i ojačati? Ako je u početku jedino sredstvo bilo pokajanje, praštanje i molitva, tada bi, ako je reč o osnaženju ljubavi, trebalo govoriti o pravilnom načinu života, ishrani, odnosu prema okruženju i prema sebi. Potom, radeći s neizlečivim, teško obolelim pacijentima, ili onima na samrti, pokušavao sam da shvatim zašto su oni preživeli, šta im je omogućilo da prevaziđu bolest? Zašto pri istim preporukama jedni umiru, a drugi prevladavaju svoju bolest? I došao sam do zaključka da je potrebno govoriti o trećoj fazi: potrebno je povećati intenzitet ljubavi. Ljubav je najviša energija. I, ako se ona ne samo rasplamsava, već aktivno sija i živi u duši, smrtno bolestan čovek se oporavlja, ubice se pretvaraju u dete po karakteru, potpuno menjajući svoj odnos prema okruženju. To jest, spasava se ne samo telo, već i duša. Kroz najdublju promenu karaktera, moguće je prevazići čak i autizam, šizofreniju, manično–depresivnu psihozu. Čini se da je konačno sve postalo jasno i razumljivo. Pronađen je univerzalni eliksir za telo i dušu. Preostaje samo da se zakorači u taj prelepi i zdrav svet. Do raja je preostalo otprilike dva koraka. Ispostavlja se da je intenzivna ljubav – ogromna energija, a neumeće da je koristimo, brzo dovodi do raspada ne samo tela, već i duše.

S.N. Lazarev: Čista karma (edicija «Dijagnostika karme», 2. knjiga, I deo)

0
31.03.2018
3072