image image
image image image image image image image image image image image image image image

Tajne porodične sreće

 Tajne porodične sreće

 

Kada se muškarac klanja ženi, često se dešava da ona postaje sve okrutnija prema njemu i to pomaže muškarcu koji ne može da svoju vezanost dobrovoljno prevaziđe. Žena intuitivnooseća da treba da bude bezdušna, egoistična, da prosto treba da ponižava muža,jer ga time uravnotežuje i od toga ima koristi ne samo on već i njihova deca. Događase da intuicija protivreči moralnim normama, ali kroz uništenje forme, onačoveka podstiče na sadržaj.

Kada se muškarac klanja ženi, zaboravljajućina Boga, tada će sama sudbina i situacija podsticati ženu na svađe s mužem, naflert s drugim muškarcima i na preljubu. Na to ne treba gledati kao natragediju, jer je to zakonomernost.

Opšteprihvaćeno uverenje je dapreljuba bračnog druga predstavlja zlo. Ali setimo se Hristovih reči: «Nesudite, da vam ne bude suđeno». A kada su mu doveli ženu koja je uhvaćenau preljubi, on se obratio njenim progoniteljima s rečima: «Ko od vas nema greha,neka prvi baci kamen na nju».

U svakom događaju se krijeViši smisao. Nikada ne treba zaboraviti da čovekom upravlja božanska volja.Zbog toga nemamo pravo da osuđujemo, bez obzira na to kako čovek postupa.

Situaciju je potrebno poboljšavati,ali ne primerenim ponašanjem, već razvojem duše. Pristojno ponašanje,stabilnost i porodični komfor su spoljašnje vrednosti. Hristos je govorio:"Čovekovi neprijatelji su njegovi bližnji". To znači da ako je čovekzaboravio na Boga, tada udoban život, čast, poštovanje, stabilnost i vernostmogu biti opasni za njegovu dušu.

Što se žena pristojnije ophodiprema mužu koji joj se klanja, što mu pruža više udobnosti, vernosti, poštovanjai pozitivnih emocija, time postaje sve veći neprijatelj njegovoj duši iprepreka na njegovom putu ka Bogu. Onome, koji okreće leđa Bogu, potrebne suuvrede, izdajstva i bolesti. Ako čovek ne želi da teži ka Bogu i ne želi da semenja, što se njegovi bližnji budu bolje odnosili prema njemu, time će više naškoditinjegovoj duši.

 

Nova knjiga S.N. Lazareva «Tajne porodične sreće»

(u pripremi, izlazi iz štampe krajem maja meseca)

 

 

0
25.04.2018
4248