image image
image image image image image image image image image image image image image image

Radost je šifra za pristup podsvesti

 

 

Mi vidimo sunčevu svetlost i to nas ispunjava srećom.Radujemo se sunčevoj svetlosti i smatramo je bogatstvom. Ali ako se zamislimo,sunčeva svetlost se napola sastoji iz tame. Između kvantova svetlosti nalazi secrna praznina koju ne vidimo. Vidimo svetlost koja sija i osećamo radost jernam neprestano pristižu nove količine. Kada čovek ima puno ljubavi u duši, onima potrebu da pruža ljubav i energiju. Tada čitav svet oko njega svetli i izgledapredivno. Kada je ljubavi u duši malo, svetlosti se retko pojavljuje i umestonje vidimo mračnu prazninu. Govorimo da je svet mračan, okrutan i nakazan, ališto više želimo da dobijemo a što manje da damo, time je svet oko nas mračnijia naša duša stvara sve više ogorčenosti, zamerki i osuda.

Onajkoji nije naučio da voli, neće biti u stanju da oprosti, da prevaziđe kajanjekoje crpi energiju. Osuđivanje kod takve osobe ne traje minutima, već godinama.Da li znate kome su potrebne spoljašnje forme religioznosti? Onome kome su promene prebolne. Što je više religioznih atributa, pravila irituala, odnosno što bujnije raste forma, time slabiji postaje sadržaj, odnosnoželja jedinstva s Tvorcem.

 

 S.N. Lazarev: Vaspitavanje roditelja (2. knjiga edicije "Čovek budućnosti", II deo)

 

0
09.02.2018
2073

Comments

Nema komentara. Budite prvi!
Loading...