image image
image image image image image image image image image image image image image image

Biljke, kao najbolji čovekov lek

 

 Biljke

 

Hrana nijesamo izvor raznovrsnih informacija, već i pokretač promena duhovno –informacionih struktura. U tome je smisao lečenja biljem i prirodne medicine,pri čemu naročito važnu ulogu imaju biljke. Što je biljka bliža zemlji,snažnije je njeno stremljenje ka visinama, ka kosmosu. Informacije koje biljke oslobađaju sa zemaljskog plana, uravnotežuju čovekove duhovne strukture,blokiraju vezivanje duše za zemaljske vrednosti i dovode do fizičkogozdravljenja. Ali ovde imamo još jedan važan momenat. Biljke, kao najbolji lek,ne utiču samo na čovekovo fizičko telo, već i na njegove duhovne strukture.Kada je čovekova duša vezana za prvi ili drugi nivo zemaljskih vrednosti, tadaje izlečenje moguće. Biljke ne mogu da blokiraju vezanost za treći nivo,odnosno za sposobnosti, duhovne kvalitete i sudbinu, kao ni bolesti koje ihblokiraju, odnosno rak, epilepsiju, multipla sklerozu, Parkinsonovu bolest,psorijazu, astmu. U ovom slučaju mogu biti od pomoći duhovne čovekovestrukture, nevezane za zemaljske vrednosti, koje u dodiru s dušama drugih ljudivode čoveka ka Bogu.

Informacija koja se sadržiu biljkama utiče na čovekove dubinske podsvesne strukture, budući da sav živisvet potiče od biljaka. Mesto na kome raste biljka, vreme berbe, način pripremeodvara i režim korišćenja, dovodi do odstupanja kada je reč o informacionom delovanju. I toje omogućilo čoveku da bez mnogo muke menja informacionu strukturu. Biljkeposeduje moć da blokiraju čovekovu podsvesnu agresivnost tako što ga povezuju sdrugim informacionim planovima i menjaju mu podsvesnu emocionalnu orijentaciju.Ako njegovo moralno–emocionalno usmerenje nije u većem sukobu sa Višimzakonima, tada biljke imaju lekoviti efekat. Ali, ako čovek čak ni u najmanjojmeri ne menja svoj karakter i pogled na svet, nikakvi lekovi mu neće biti odpomoći. Lekovi na bazi bilja mogu da budu usmereni na harmonizaciju duhovnihstruktura, a, takođe, što se uglavnom i dešava – samo na jačanje fizičkog tela,što pruža brži spoljašnji efekat, ali potom stvara velike probleme.

 

S.N. Lazarev: Dijagnostika karme: "Čista karma”, knjiga 2. – II deo

 

0
14.02.2018
2604