image image
image image image image image image image image image image image image image image

Novogodišnje obraćanje S.N. Lazareva čitaocima


Dragi prijatelji,


Za samo nekoliko dana, koraknućemo iz sadašnjosti u budućnost – započeće Nova, 2019. godina. Čestitam vam nastupajuću Novu godinu i želim vam ono što je najbitnije: da unutar svakog od vas uvek svetli Ljubav! Umnožavajte je, čuvajte, prihvatajte i velikodušno delite sa svima! Godinu koja prolazi pamtite samo po trenucima duševnih uspona i duhovnih pobeda, a neka Nova godina bude nastavak prekrasnog puta ka sreći, koja ni od čega ne zavisi!

Iskreno vaš,
Sergej Nikolajevič


Video-čestitka od S.N. Lazareva


Dragi čitaoci, čestitam vam predstojeću 2019. godinu! Želim vam sreću i ispunjenje želja. Kada je reč o ispunjenja želja, želeo bih da tome poklonim posebnu pažnju. Pogledajmo: osnovna pitanja svake filozofije, a u suštini i religije su: „ko smo mi?", «odakle smo došli?» i «gde idemo?». Bez rešavanja ovog pitanja nemoguće je da se orijentišemo u životu. Odnosno, to su naše glavne koordinate, svetionici. „Ko smo mi?" zapravo je samoidentifikacija, ko sam ja. „Odakle sam došao?" znači kakav sam nekad bio i «Gde idem?» označava kakav ću biti. Pa, nauka kaže da smo postali od majmuna, što znači da smo zapravo, majmuni, i da naše želje treba da budu „majmunske". Uopšte se ne slažem sa ovim. Kada je reč o formi, nauka je u pravu, ali osim forme postoji i sadržaj.

Religija kaže da je Bog stvorio čoveka. I to je upravo sadržaj onoga što podrazumevamo pod rečju „čovek". Ali religija je često podložna ljudskoj logici, potpada pod njen uticaj i dolazi do određenog iskrivljavanja slike sveta. I, kada religija kaže da je čovek izvorno grešan, to je isto što i reći da je čovek prvobitno potekao od majmuna. U religiji je jasno rečeno da je Bog čoveku udahnuo besmrtnu dušu, da je Bog izvor svega. Dakle, čovekovo poreklo je božansko i čovek je iznutra čist i bezgrešan. I čovek ne ide u raj, već ide ka Bogu. Čovek je proistekao iz Svevišnjeg, on je obličje Boga i odlazi Svevišnjem, upodobljava Mu se. Budući da je Bog ljubav, idemo ka ljubavi. I vrlo je bitno da znamo kakva treba da bude naša glavna želja.

Postoji izraz „Prva palačinka se baca". Zašto? Zato što priroda štiti čoveka. I zato, ako je njegova glavna želja (a najveća želja je prva) upućena formalnim aspektima bića, odnosno, hrani, novcu i dr., tada se ta želja neće ispuniti, jer naša prva želja treba da bude želja da se približimo Tvorcu i da osetimo ljubav u duši. Druge želje koje se takmiče sa ovom, treba da budu sporedne. Ako one budu u prvom planu, njima neće biti dato da se ispune.

U Rusiji postoji običaj da se uoči dugog putovanja malo posedi. Zašto? Zato što kada se čovek udalji od svojih planova i nada i sedne, tada se distancira od vezanosti i spontano, podsvesno se priseća Svevišnjeg. Odnosno, forma tad ne zasenjuje sadržaj.

Pojavila se diskusija po pitanju naziva mog predstojećeg seminara — «Ispunjenje želja» (novi online seminar S.N. Lazareva — 5. januara – prim.prev.). Naravno, kod svih se pojavio uobičajen osećaj: kako to? Kako možemo da razmišljamo o temi ispunjenja želja? Želje su nešto čega treba da se odričemo. Pre svega, postoje različite želje. Mi smo samo navikli na to da su naše želje, kao i naše preokupacije, naravno — greh, i da je potrebno da ih se odričemo. To nije tako. Naše želje su dobre i samo je pitanje sistema prioriteta — koje želje su prve, a koje su druge. Prema tome, kad govorimo o ispunjenju želja, iz nekog razloga mi pod tim prvenstveno podrazumevamo da su to naše sebične i površne želje. Međutim, vreme je da pređemo na sledeći nivo.

Generalno, ono što sam hteo da kažem je to da su moja prethodna istraživanja prilično dugo bila povezana s prošlošću, o onome šta ne treba raditi. Ako je čovek zgrešio u prošlosti, on treba da vidi svoje grehe i da ih preispita, te je stoga ceo sistem bio usmeren ka prošlosti. Poslednjih godina sam prešao na novu etapu.

Više ne govorim o onome što ne treba, već o onome šta treba raditi. O tome da je potrebno menjati karakter; imati ispravnu težnju. I upravo je ova nova tema — promena karaktera i ispravna težnja – povezana s temom želja. Kako želeti, kako ispravno želeti i kako ostvariti svoje želje — vrlo je važna tema. Zato što, recimo, ukoliko ustaljena religijska tradicija govori o neophodnosti odricanja od želja, Hristos je upravo učio da treba želeti: „Kucajte i otvoriće vam se"; „Ne zakopavajte talant (talant je merna jedinica za srebro, pominje se u Novom zavetu i iznosi 58,9 kg srebra – prim. prev.) u zemlju"; „Ako verujete, i planina će se pomeriti s mesta" – odnosno to i jeste ispunjenje želja.

Zbog toga ćemo o ovoj temi detaljno razgovarati na predstojećem seminaru, a sada bih želeo da vam još jednom poželim ostvarenje želja u Novoj godini. I savetujem vam da malo posedite i da se osamite uoči Nove godine kao i da zamislite najvažniju želju, da nam ljubav ispunjava dušu, da poboljšamo karakter, da našoj deci ljubav bude iznad svega. Preterano konzumiranje hrane i alkohola sad nije dobro, zato što nam se približavaju ozbiljne promene i treba da budemo spremni za njih, potrebno je da naučimo da budemo srećni, bez obzira na sve. To je vrlo važno.

U meri u kojoj naša ljubav bude nezavisna od bilo čega, toliko će se menjati i svet oko nas. Zato vam u ovoj godini želim intenzivan rad na sebi, bezuslovnu, nesebičnu ljubav i blagotvorne promene. Srećna Nova godina svima.

https://www.youtube.com/watch?v=WgpswnIHizo

0
28.12.2018
1443

Comments

Nema komentara. Budite prvi!
Loading...