image image
image image image image image image image image image image image image image image

Nesavršenstvo i savršenstvo

 

Kada se čovek u mislima obraća Bogu i moli oproštaj zaučinjeno, s njegovom dušom i telom se dešavaju neverovatne promene. U tomtrenutku on priznaje svoje nesavršenstvo i otvara se Onome koji nas je stvorio,a od Njega dobija snagu da se promeni, da uđe u harmoniju s Vasionom.

Bolest je sredstvo razvoja duha, ali naše nesavršenstvo nedozvoljava da duh spoznamo do kraja, kao i da na bolest delujemo samo duhovnimmetodama.

Zbog loših misli ne treba kriviti sebe, već shvatiti da jeto patologija i da sve snage treba usmeriti na potrebu da se uzdignemo nadsopstvenim nesavršenstvom, kao i da ga obuzdavamo, a ne na mržnju prema sebisamima. Savršenstvo i nesavršenstvo se daju i oduzimaju. Ne treba sepoistovećivati s njima. Na suptilnom nivou svaki čovek, bez obzira ko bio,iznad je pojmova kao što su savršenstvo i nesavršenstvo. Ovi pojmovi pripadajumaterijalnom svetu, a materijalno je podložno promeni i propadanju.

Ono što nazivamo nesavršenstvom i grehom uzrokovano jegubitkom ljubavi i njenim nedostatkom.

 

S.N. Lazarev — Ozdravljenje duše

Kupiti knjigu

 

0
08.02.2018
1796