image image
image image image image image image image image image image image image image image

Rečima nećemo pomoći delu

 

 

Postoji jedna ruska poslovica koja kaže: „Rečima nećemo pomoćidelu". O osećanjima ne govore reči, već dela. Na primer, mladić ne treba da govori oljubavi, već da je pokaže na delima. Njegovo ponašanje treba da opiše njegovaosećanja.

Mi smo navikli da u toku molitve ponavljamo kako volimoBoga. Ali, zapravo, Bogu treba svakog dana dokazivati svoju ljubav, a nemrmljati sebi u bradu razne afirmacije. Ljubav prema Bogu se dokazujepoštovanjem zapovesti, prevazilaženjem ličnih interesa, pohlepe, gneva ipohote, umećem da se uzdržimo od užitaka, da se žrtvujemo i brinemo o bližnjem,da budemo srećni ne samo u radosti već i u bolu.

Informacije predstavljene umojim knjigama doprinose tome da se bolje oseti božanska logika i pružajumogućnost za ljubav. Dolazi do povezivanja sa višim energijama, pri čemu seuvećava brzina protoka svih procesa. Pogrešan i koristoljubiv odnos premaLjubavi i Bogu postaje smrtno opasan. Sebičan odnos prema ljubavi uvek jeopasan, a pri ubrzanju svih procesa posledice mogu da se ispolje ne nakongodinu dana ili decenija, već u roku od nekoliko meseci i dana.  

 
 
 
 
S.N. Lazarev: Dijagnostika karme (druga serija): Iskustva preživljavanja – I deo

 

0
16.02.2018
2977