image image
image image image image image image image image image image image image image image

Đavo kuca u glavu, a Bog u srce


 
 
 

Moj izraz:„Idite za ljubavlju i ne mislite ni o čemu” izgleda da svako razume na svojnačin. Za većinu ljudi, ljubav predstavlja – seksualno osećanje, klanjanjelepoti, ili, jednostavno, privlačnost prema drugoj osobi. Prosto rečeno, samo uzimanje.Međutim, zgrtanje sreće, zadovoljstva i konzumerizam – uvek su zavisnosti, azavisnosti donose bol i gubitke. Obično seljubavni trougao pojavljuje ondakada se muškarac klanja ženskoj lepoti, izrazitoj senzualnosti, seksualnosti.Povremeno je potrebno prolaziti kroz proces razlikovanja zemaljskih i božanskihvrednosti. To se dešava kroz bol u ljudskim odnosima. Naime, što smo viševezani za ljudsku sreću, time će veći bol doživeti naša duša prilikomzaljubljenosti.

Mi smoživotinje i živimo u skladu s našim nagonima; istovremeno smo i ljudi, terazvijamo svoja ljudska osećanja i svest; ali u sebi nosimo i božansko. Mivolimo i umemo da volimo božanskom ljubavlju. U nama su, dakle, uvek prisutniseksualni, prijateljski i božanski osećaji.

Procespreobražaja iz životinje u čoveka veoma je bolan – podjednako je težak kao inegovanje srdačnih osećanja prema ženi koja je ponizila muškarčev princip muškosti.

Onajkoji stvara porodicu prvenstveno na životinjskim, seksualnim odnosima, na krajuje osuđen na velike probleme i raspad porodice. Pogledajte šta se danas dešavau Rusiji! Naročito često kod poznatih i bogatih ljudi. Čim žena malo ostari,muškarac se odmah baca na mlađu i ženi se s njom! To je apsolutni paganizam,životinjsko ponašanje. Pritom, taj čovek sebe naziva vernikom, s pozornicegovori o ljubavi, lepoti, moralu, i tako dalje. Spolja savršeni red, a u dušipustoš.

Seksualnaprivlačnost i želja za posedovanjem treba da se transformišu u želju da se ženipomogne, da se muškarac o njoj brine, da zbog nje čine podvige, da budepametniji i energičniji, da više postigne u životu, i tako dalje. Ukoliko ženanije samo lepa, nego je njena lepota produhovljena ljubavlju, brigom inežnošću, ljudska osećanja se pretvaraju u božanska, i muškarac želi da zbog teljubavi žrtvuje sebe. Voleće je, čak, i ako ona postane invalid, izgubi lepotu,ostari ili umre; to jest u božanskom svetlu, ljubav prestaje da zavisi odspoljašnjeg sveta. Ljubav sama počinje da gradi taj svet. I onaj, koga mivolimo, počinje da ozdravlja, postaje jači, pametniji, mlađi. Šta je izazovnoodevena žena? Kada su joj suviše upadljivo nakarminisane usne, kada jeseksualnost izazivački naglašena, tada muškarčeva životna energija nema prilikuda se transformiše. Ako muškarac ima veoma snažna seksualna osećanja, pri čemuona ne prelaze ni u šta drugo, on će ili silovati tu ženu da bi se oslobodiopritiska, ili će se teško razboleti, ili će energija za opstanak morati kodnjega da opadne nekoliko puta, odnosno seksualna privlačnost će morati da sesmanji skoro do impotencije.

<sp
0
19.02.2018
14459

Comments

Nema komentara. Budite prvi!
Loading...