image image
image image image image image image image image image image image image image image

S.N. Lazarev: O pravim lekarima i isceliteljima

Video sam da moje „isceliteljstvo" pruža samo određeno vremensko odlaganje i da ono u krajnjem ishodu ne donosi niš­ta dobro. Odmah sam otišao u crkvu, gde sam se molio, obra­­­ćajući se Bogu da mi ne dozvoli da pomognem pacijentu ukoliko će to naškoditi njegovoj duši. Tada sam shvatio da lju­dima treba pomagati, ali da to treba činiti pravilno. Postalo mi je jas­no zašto lekari žive kraće od ljudi koji rade u drugim profesijama.
 
U suštini, lekar i iscelitelj ne leče – oni samo olakšavaju patnje pacijentu i pomažu mu da ozdravi. Isusu Hristu je prilazilo na hiljade bolesnih ljudi, ali on je lečio samo mali broj njih – one koji su bili spremni, odnosno koji su sami prošli veći deo puta. I nije ih slučajno pitao – da li veruju? Jer, što je stremljenje ka Bogu snažnije, to će svaka kardinalna promena moći manje da naudi duši.
 
Odakle se pojavila fraza: „Niko nije prorok u svom selu"? U svom selu Hristos nikoga nije mogao da izleči. On je za sve meštane bio samo sin Josipa, drvodelje. Reči gorenavedene izreke, koja je postala poznata, Hristos je izgovorio napuštajući svoje rodno mesto.
 
Ako je lekar u prošlom životu bio vernik, i ako mu je duša puna ljubavi, onda mu iskrena želja da pomogne bolesnim ljudima neće naškoditi. On ne kažnjava sebe ako nije u mogućnosti da pomogne, niti se ljuti kada se pacijent neprilično ponaša.
 
 „Kada u sobu pacijenta uđe pravi lekar – govorio je V. N. Behterev – pacijent se odmah oseća bolje". Drugim rečima, lekar prvenstveno leči svojom dušom. On pacijentima prenosi svoju ljubav i veštinu ljubavi – upravo u tome se i sastoji glavno lečenje. Bez ličnosti lekara nema medicine. Lekar koji teži da spozna svoju dušu, koji oseća vezu između duše i tela, daleko bolje može da shvati kako se pacijent oseća i može pravilno da postavi dijagnozu.
 
Ličnost lekara je posebno značajna za medicinu na istoku. Moja poznanica, Kineskinja, koja se bavila akupunkturom, pričala mi je o tome kako joj je dugo dosađivala žena, koja je imala naučno znanje i diplomu akupunkturologa.
    – Bockam iste te tačke kao i ti. Objasni mi kako to da ti postižeš odličan efekat, koji kod mene praktično izostaje?
    Moja poznanica joj je otkrila tajnu. A tajna se krije u njoj samoj: da treba biti bolji čovek, raditi na sebi.
 
    Poznato je da isti lek prepisan od strane različitih lekara daje različit učinak, odnosno – primarno lečenje je informaciono.
 
 
 
 
 

0
10.12.2016
2160