--
image image
image image image image image image image image image image image image image image

Đavo kuca u glavu, a Bog u srce


 
 
 

Moj izraz: „Idite za ljubavlju i ne mislite ni o čemu” izgleda da svako razume na svoj način. Za većinu ljudi, ljubav predstavlja – seksualno osećanje, klanjanje lepoti, ili, jednostavno, privlačnost prema drugoj osobi. Prosto rečeno, samo uzimanje. Međutim, zgrtanje sreće, zadovoljstva i konzumerizam – uvek su zavisnosti, a zavisnosti donose bol i gubitke. Obično se ljubavni trougao pojavljuje onda kada se muškarac klanja ženskoj lepoti, izrazitoj senzualnosti, seksualnosti. Povremeno je potrebno prolaziti kroz proces razlikovanja zemaljskih i božanskih vrednosti. To se dešava kroz bol u ljudskim odnosima. Naime, što smo više vezani za ljudsku sreću, time će veći bol doživeti naša duša prilikom zaljubljenosti.

Mi smo životinje i živimo u skladu s našim nagonima; istovremeno smo i ljudi, te razvijamo svoja ljudska osećanja i svest; ali u sebi nosimo i božansko. Mi volimo i umemo da volimo božanskom ljubavlju. U nama su, dakle, uvek prisutni seksualni, prijateljski i božanski osećaji.

Proces preobražaja iz životinje u čoveka veoma je bolan – podjednako je težak kao i negovanje srdačnih osećanja prema ženi koja je ponizila muškarčev princip muškosti.

Onaj koji stvara porodicu prvenstveno na životinjskim, seksualnim odnosima, na kraju je osuđen na velike probleme i raspad porodice. Pogledajte šta se danas dešava u Rusiji! Naročito često kod poznatih i bogatih ljudi. Čim žena malo ostari, muškarac se odmah baca na mlađu i ženi se s njom! To je apsolutni paganizam, životinjsko ponašanje. Pritom, taj čovek sebe naziva vernikom, s pozornice govori o ljubavi, lepoti, moralu, i tako dalje. Spolja savršeni red, a u duši pustoš.

Seksualna privlačnost i želja za posedovanjem treba da se transformišu u želju da se ženi pomogne, da se muškarac o njoj brine, da zbog nje čine podvige, da bude pametniji i energičniji, da više postigne u životu, i tako dalje. Ukoliko žena nije samo lepa, nego je njena lepota produhovljena ljubavlju, brigom i nežnošću, ljudska osećanja se pretvaraju u božanska, i muškarac želi da zbog te ljubavi žrtvuje sebe. Voleće je, čak, i ako ona postane invalid, izgubi lepotu, ostari ili umre; to jest u božanskom svetlu, ljubav prestaje da zavisi od spoljašnjeg sveta. Ljubav sama počinje da gradi taj svet. I onaj, koga mi volimo, počinje da ozdravlja, postaje jači, pametniji, mlađi. Šta je izazovno odevena žena? Kada su joj suviše upadljivo nakarminisane usne, kada je seksualnost izazivački naglašena, tada muškarčeva životna energija nema priliku da se transformiše. Ako muškarac ima veoma snažna seksualna osećanja, pri čemu ona ne prelaze ni u šta drugo, on će ili silovati tu ženu da bi se oslobodio pritiska, ili će se teško razboleti, ili će energija za opstanak morati kod njega da opadne nekoliko puta, odnosno seksualna privlačnost će morati da se smanji skoro do impotencije.

Dakle, može se povući direktna veza između seksualne revolucije i naglog pada potencije kod muškaraca u Evropi. Danas su čak i lekari na Zapadu primetili da kod žena, koje se oblače prenaglašeno seksualno, često dolazi do neplodnosti, do hormonalnog disbalansa, stvaranja polipa, tumora i cista na materici i jajnicima. Hormonalni disbalans, govore lekari, neprestano nervno preopterećenje, dovode do prekida i uništenja osnovnih funkcija organizma. U izvesnoj meri mislim da su lekari u pravu, ali je to samo jedan od razloga.

Muškarci koji često koriste usluge prostitutki takođe su skloni impotenciji. Bez obzira na to koliko se prostitutka čedno obukla, činjenica je da je sva njena energija koncentrisana na čisto fiziološki akt, koji ima za cilj dobijanje zadovoljstva. Zadovoljstvo na kraju počinje da proždire ljubav, a telo počinje da proždire dušu. I ona, stoga, mora da oslabi i da se raspadne. Dakle, kada se muškarac odriče božanskog i ljudskog u sebi i želi da se pretvori u životinju, Bog ga kažnjava. Bog je celina, a đavo je samo deo koji je uobrazio da je celina. Kada um doživljava sebe kao vrhunac kreacije, kada čovek sebe proglašava gospodarom prirode – onda je reč o običnom đavolizmu. Prestanite da se klanjate svom telu i umu.

 

S. N. Lazarev  - Prvi korak u budućnost

 S.N. Lazarev: Prvi korak u budućnost (edicija 'Čovek budućnosti')

 

 

 

0
19.02.2018
12992